Senaste kommentarer

  Malmö-Druidernas Konstklubb – Sydkonst – har upplösts

  Hej alla engagerade medlemmar i Malmö-Druidernas Konstklubb – Sydkonst.

  Tyvärr måste styrelsen meddela att intresset för att konstklubben skall fortsätta i sin nuvarande form ej har varit tillräckligt stort för att driva konstklubben vidare. Därmed beslutades redan 2018-02-12 att konstklubben skulle avslutas.

  Ett sista lotteri har utförts av styrelsen med den utlovade dubbla chansen. Giltiga medlemmar var de som varit medlemmar två år i rad, 2014 och 2015 och ej vunnit i de årens konstlotteri. Totalt var det 44 medlemmar som var med i utlottningen. Totalt sex medlemmar fick sina nummer dragna och kommer att bli notifierade av styrelsen för val och uthämtning av sina vinster.

  Alla i styrelsen tackar för sin tid i konstklubben och hoppas att Storlogen Sydborgens Fastighetsbolag tar väl hand om de resterande konstverken, antingen för att driva framtida konstklubb eller för att gynna medlemmar och besökare i Storlogens lokaler.

  I och med detta informeras medlemmar och besökare om konstklubbens upplösning.

  Lotterivinster 2015

  Klicka på bilderna för att få en hel och större bild av konstverken.

   

  Malmö-Druidernas Konstklubbs vinstdragning 2015

  Bästa medlemmar, damer och bröder.

  Tidigare i veckan utfördes dragning i konstlotteriet. Nedan finner ni vinnarna, denna information har också funnits tillgänglig på anteckningstavlan i några dagar och vinnarna bör ha meddelats av respektive representant i Konstklubbens styrelse.

  Först vill vi gratulera alla vinnare i årets konstlotteri, för er andra hoppas vi att ni inte förlorar hoppet, det finns alltid ett nytt års konstlotteri.

  Som tidigare år gäller det att ni måste komma och välja era vinster på vinstutlämningsdagen. I år är den som tidigare meddelat söndagen den 6 december, kl 10:00 på Västergatan.
  I enlighet med det nummer som ni blivit dragna så får ni välja vinst. Nummer 1 väljer först, två efter det och så vidare, detta gäller oavsett om ni är på plats eller har en representant närvarande.

  1. Har ni inte möjlighet att själv komma till vinstutlämningen så finns det tre alternativ:
   Ni skickar en representant som får välja för er, notera att ni måste meddela vem det är som är er representant innan vinstutlämningsdagen, detta gör ni till er representant i konstklubben.
  2. Ni tittar här på vår hemsida där vi kommer att lägga upp konstverken så fort som möjligt. Därefter listar ni så många konstverk som det nummer ni har fått draget och i den ordning ni vill ha konstverken. T ex Walter Sluga har blivit dragen som nummer 10. Det innebär att Walter skulle bli tvungen att lista 10 av konstverken i sin lista. Denna listan skickar ni sedan till er representant eller vår gemenamma e-post adress. Om ni inte får ett svar tillbaka på ert mail, senast dagen därpå, så ber vi er att kontakta er representant i konstklubben – annars kan vi inte garantera att vi har fått ert mail.
  3. Ni väljer vid ett senare tillfälle av de konstverk som finns kvar, kontakta er representant så löser vi detta tillsammans.

  Med bästa hälsningar,
  Styrelsen i Malmö-Druidernas Konstklubb

  1. Rolf Persson, Ad-Astra (lottnummer #14)
  2. Ebbe Jönsson, Vasa (lottnummer #122)
  3. Peter Buch, Ad-Astra (lottnummer #6)
  4. Daniel Hofvander, Vasa (lottnummer #145)
  5. Inger Öhman Åkersson, Hesperus (lottnummer #47)
  6. Per Kristiansson, Wales (lottnummer #54)
  7. Irene Hagström, Wales (lottnummer #59)
  8. Ulf Jensen, Wales (lottnummer #51)
  9. Evert Andersson, Vasa (lottnummer #146)
  10. Walter Sluga, Vasa (lottnummer #123)
  11. Mats Månsson, Wales (lottnummer #62)
  12. Bo Malmgren, Ad-Astra (lottnummer #10)
  13. Håkan Persson, Vasa (lottnummer #106)
  14. Ulla Neikell, Wales (lottnummer #65)

  Viktig information om årets konstträff

  Bästa medlemmar, damer och bröder.

  Tyvärr måste vi åter skicka ut ett tråkigt meddelande.
  På grund av att vi till dagens datum enbart har erhållit ett fåtal anmälningar kommer årets konstträff “Trippelträffen” att ställas in.

  Vi har tidigare meddelat att sista anmälningsdatumen var fredagen den 27 november. Dock känner vi att vi i år inte vill riskera att repetera förra årets konstträff då antalet representanter från styrelsen var fler än de besökande. Vi anser att konstnärerna skall känna sig välkomna när de ger sin tid för att komma till vår konstklubb och presenterar sig själva och sitt arbete. Samtidigt medför varje konstträff en kostnad som vi självklart vill att medlemmar och gäster skall kunna dra nytta av.

  Till er som har anmält er redan ber vi i styrelsen om ursäkt.

  I början av nästa år kommer representanterna att återkomma med mer information gällande kommande konstträffar och konstresor.

  Med bästa hälsningar,
  Styrelsen i Malmö-Druidernas Konstklubb

  Konstträff 2015 – information om konstnärerna

  Här finner ni ett urval av konstverk från de konstnärer som skall medverka på årets konstträff, måndagen den 30 november.

  Ulla-Kersti Carlsson


  Stina Areschoug

   

  Johan Liljemark

   

   

  Konstträff 2015 – Trippelträffen

  Inbjudan till årets konstträff.

  I år har vi äran att få träffa och lyssna på tre olika konstnärer. Under vardera tjugo minuter kommer våra besökande konstnärer att presentera sig själva och sitt arbete. Förhandsinformation om konstnärerna kommer att presenteras på vår hemsida och på anteckningstavlan på Västergatan.

  Konstträff 2015 - Konstnärer

   

   

   

   

   

   

  I år har vi äran att få träffa och lyssna på tre olika konstnärer. Under vardera tjugo minuter kommer våra besökande konstnärer att presentera sig själva och sitt arbete. Förhandsinformation om konstnärerna kommer att presenteras på vår hemsida och på anteckningstavlan på Västergatan.

  Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande till denna kväll innan fredagen den 27 november.

  Anmälan görs till respektive Logerepresentant i konstklubben. Logerepresentanternas kontaktinformation kommer att finnas tillgängligt på anteckningstavlan ifall att ni inte träffar era respektive representanter.
  Du får gärna ta med familj, vänner och bekanta.

   

  Årets konstverk till lotteriet 2015 kommer att visas under kvällen.

  Dragningen av vinstlotterna för 2015 är vid detta tillfälle genomfört och en vinstlista kommer även den att vara tillgänglig under kvällen.

  Utdelningen av vinsterna sker under söndagen den 6 december. Visning från kl. 10:00 och utdelning från kl. 11:00.

  Konstresa till Danmark med Malmö-Druidernas Konstklubb lördagen den 26 september 2015

  Resan startar i Malmö bakom Malmö Opera kl. 08:00. Vi åker upp till Helsingborg och över till Helsingör i en chartrad buss. I Helsingör besöker vi LO Skolans konferens-center. Detta är en fantastisk anläggning i arkitektonisk design och med massor av spännande konst. Där gör vi en rundvandring under sakkunnig ledning.

  Efter besöket i Helsingör, drar vi till Humlebäck kro för att äta lunch.  Vi äter krogens specialitet ”Fläskesteg”, det finns alternativ meny för er som inte äter fläsk.

  Efter att vi hygget oss med god mat och dryck, åker vi en kort resa till Karen Blixen-muséet som är vida känt för författarinnans många spännande romaner, vilka även en del är filmade. Vi gör en rundvandring i muséets samlingar, innan vi drar vidare mot Galleri Arken i Ishöj. Här visas bland annat en fin utställning av konstnären och keramikern Björn Winberg, även han vida känd både i Danmark och Sverige.

  Sedan reser vi över Öresundsbron till Malmö och beräknas vara tillbaka vid Operan vid 18-tiden, förhoppningsvis nöjda med dagen.

  Låter detta spännande, anmäl dig då så snart som möjligt, först till kvarn.

  Till Christer Hagström eller Bo Malmgren

  I priset ingår allt utom dryck till maten.

  Sista anmälningsdag den 25/8 2015

  Anmälan är bindande. Betalning Bankgiro.

  I mån av plats är alla välkomna så bjud med vänner och bekanta.

   

  Notera att varken telefonnummer eller bankgironummer har skrivits ut, var vänlig och kontakta er representant i Malmö-Druidernas Konstklubb för denna information.

  Medlemskapsåret 2015

  Nu har året kommit igång både för loger och klubbar runt om oss, så även Malmö-Druidernas konstklubb. Från och med nu kommer vi att teckna medlemskap för 2015. Respektive styrelsemedlem kommer att presentera sig och teckna medlemskap i sin loge eller klubb såsom tidigare skett.

  Som tidigare meddelat kommer de som tecknade medlemskap för 2014 få möjligheten att behålla sina medlemsnummer, dock kommer vi att vara tvingade att sätta ett sista datum på inbetalningen för dessa nummer. Ett exakt datum kommer att meddelas senare men det kommer att vara innan höstterminen drar igång ordentligt. Därför ber vi er som vill fortsätta vara medlemmar och behålla era medlemsnummer att betala in årsavgiften så fort ni har fått inbetalningskorten.

  Styrelsen håller nu på att förbereda en konstresa och har flera trevliga alternativ att välja på. Så fort som vi har möjlighet så kommer vi meddela er om årets konstresa.

  Ur arkivet: Malmölogernas Konstklubb 30 års Jubileum 2005

  För 30 år sedan närmare bestämt 1975 startade de 5 logerna i Malmö en konstförening på initiativ av Samarbetskommittén. En representant från varje loge ingick i en interimsstyrelse: Ad Astra; Börje Person, Mimer; Nils Norling, Wasa; Horst Assarsson, Wales; Knut Andersson, Hesperus; Östen Landgren, samt som rådgivare konstnärerna och Ad Astra bröderna Bengt Hillgrund och Knud Holar. Bildandet av en konstförening hade länge diskuterats och nu tog genomförandet ordentlig fart.

  Det finns en naturlig koppling till kelternas väl dokumenterade intresse för konst och kultur. Den först kända konstföreningen bildades i London 1734 ”The Society of Dillitantes” (konst-älskare), alltså 50 år före Druidernas tillkomst. Idéerna om Konstföreningar spreds snabbt i Europa och för ca 175 år sedan tillskapades den första konstföreningen i Sverige. Grundidéerna för alla konstföreningar är att genom inköp, utlottning och förmedling, ge medlemmar möjlighet att bli ägare till god konst till överkomliga priser, samt verka konstbildande genom att arrangera utställningar, fördrag och förmedla facktidskrifter.

  Konstklubben har arrangerat ett flertal konstresor. Den första resan gick 1985 till Paris och därefter en resa till Rom 1986 och ytterligare en resa till Paris 1987. Efter dessa första försöksresor följde Leningrad numera Petersburg, Wien, Budapest, Sahlsburg, Skagen, Wien-Prag-Dresden, Warszawa och åter Paris 1998, Berlin 1999, London med Stoenhang och King Arms 2000 samt Bornholm 2002.

  Under de gågna åren har konstklubben lottat ut över 850 konstverk samt distribuerat 6500 grafiska blad till sina medlemmar, detta trots en ringa medlemsavgift och utan andra bidrag eller annan sponsring. De konstnärer som varit representerade via medlemsbladet har bl.a. varit Åke Holm, Maria Hillfon, Nils Ingvar Nilsson, Bengt Orup, Knut Grane, Georg Nilsson, Beck & Jung, Bertil Mauritzon, Bertil Dahlin, Krister Fohlin, Anders Österling, Åke Arenhill, Ulf Eriksson, Hans Werdajn, Alexius Huber, Magnus Krook, Brigite Linde och nu jubileumsåret 2005 Hans Johnfors.

  Bland de utlottade konstverken återfinns namn som Peter Dahl, Bente Bjerregaard, Curt Hillfon, Gehard Nordström, Bertil Wallin, Hasse Hasselgren, Julius Schyl, Maria Hillfon, Tage Nilsson, Gerhard Karlmark, Brita af Klercker, Jörgen Fogelqvist m.fl.

  Sedan 1985 har det nästan årligen arrangerats konstträffar, 60 upptill 100 personer har besökt dessa konstträffar. Chefsåklare Sten Runerheinm har kåserat om ”Konst och konstförfalskningar”, Bertil och Lizzie Lundberg ”Att hänga och förvara konst”, Knut Grane ”Jazz och konst”, Bertil Mauritzon ”Grafiska konstarter”, Hans Werdajn ”En happning afton”. 2002 Alexius Huber om sin speciella konstart ”Att arbeta i och forma ädelstål”. Åke Arenhill har vid två tillfällen med sin egen speciella berättarstil talat om sina minnen från Malmö med omnejd. Att investera i konst och antikviteter har också varit ett intressant ämne vid dessa konstträffar.

  Som synes en omfattande verksamhet som kunnat genomföras tack vare ledamöternas stora intresse för konst och dess goda kontakter inom den regionala konstvärlden samt viljan att fullgöra sina uppdrag inom Druidorden med E.F.E. som ledmotiv. Ett stort tack till tidigare och nuvarande ledamöter.

  Ett särskilt tack Sigurd Stenmarck, logen Wasa, kassör i över 20 år. Till Lennart Andersson, logen Hesperus, ledamot i 25 år, varav ordförande i 17 år samt Bo Håkansson sekreterare i 10 år. Nuvarande styrelse ordförande Bo Malmgren, Ad Astra, kassör Jan Persson, Wales, sekreterare Lennart Andersson Hesperus. Övriga ledamöter: Mats Olofstam, Ad Astra, Lars Steinholtz, Hesperus, Tommy Johansson och Svensson, Mimer, Christer Hagström, Wales, Kjell Nilsson och Eric Lövén, Wasa.

  Under de gågna åren har också utvecklats samarbete med logerna i Hörby, Trelleborg och Lund.

  Inför konstträffen jubileumsåret 2005 kommer årets medlemsblad att presenteras av dess skapare Hans Johnfors. Det är vår avsikt att även inbjuda Knut Grane, skaparen av vårt första medlemsblad 1981 till detta jubileumsvernisage då vi skall försöka ”hänga” merparten av de gågna åren medlemsblad.

  Styrelsen för Konstklubben.

  Ur arkivet: Årets konstresa med Druidernas Konstklubb i Malmö den 4 september 2011

  Tidig morgon vid Börshuset i Malmö. Årets konstresa i Druidernas Konstklubbs regi startade. I år skall vi besöka glasbruk och konstnärer Växjö och Glasriket.
  Efter en färd genom sensommarfagra Skåne och Småland, anlände vi till Växjö och den vackra domkyrkan med sin vackra fasadfärg och sina två spetsiga torn. Vi togs emot av Eivor Sjödahl, som på ett inspirerande och kunnigt sett, visade oss runt i den gamla kyrkan.

  Växjö domkyrka har haft olika utseende genom tiderna. Under mitten av 1000-talet byggdes en träkyrka här i samband med att Växjö och Värend kristnades. Enligt legenden av St. Sigfrid och hans systersöner Unaman, Sunaman och Vinaman. 1957-1960 fick kyrkan sitt senmedeltida utseende av von Schmalensee.

  Kyrkorummet är utsmyckat av konstnärer verksamma runt om i Småland. Livets och kunskapens träd till vänster i kyrkan, är skapat av konstnären Erik Höglund och konstsmeden Lars Larsson (människans ständiga val mellan gott och ont, mellan ljus och mörker). På väggen upp mot altaret möter vi Maria med Jesusbarnet i sin famn och de båda apostlarna Petrus och Paulus, skulpterade av konstnären Eva Spångberg. Vi passerade också dopplatsen nära kyrkans ingång. Den är utformad i sten och glas av konstnären Göran Wärff 1995. Det stora altarskåpet längst fram i koret, är en fantastisk skapelse i glas och metall som mäter 5 meter i höjd och 4 meter bred. Detta enorma konstverk, är skapat av glaskonstnären Bertil Vallien tillsammans med det skickliga sandgjutarteamet på Åfors glasbruk 2002. Vi kan bara uppmana folk att besöka domkyrkan och med egna ögon uppleva dessa vackra skapelser. Mattan under altarskåpet är skapad av Ulla Gowenius 1995 i flossad teknik och vävd hos Märta Måås Fjetterström. Bakom altaret är dem färgrika glasfönstren skapat av Bo Beskow. Växjö domkyrka är som en stor konstutställning och vi är väldigt tacksamma för att vi fått uppleva detta besök.

  Så satt vi åter i bussen, för vidare transport till Målerås glasbruk. Här togs vi emot av Stefan Fredriksson, administrativ chef för bruket. Vi serverades en välkomstdrink och visades runt i utsällningshallen, där glaskonstnären Mats Jonassons skapelser i glas och metall, blickade ner på oss förtjusta beökare. Mats Jonasson har i mer än 30 år satt sin prägel på glasbruket Målerås. Det bär nu hans namn, Mats Jonasson Målerås. 1880 tändes den första glasugnen, och idag finns glas från Målerås glasugnar i hela världen. Kvällen fortsatte med hyttsill, serverad ute i glashyttan. Vid trevligt dukade långbord bland ugnar och verktyg, serverades småländska delikatesser som isterband, olika sorters sill och skalpotatis. Dessutom som efterrätt, småländsk ostkaka med lingon. På varje kuvert låg en liten present i form av en liten glasskulptur. Under tiden vi smakade på delikatesserna, berättade Stefan om brukets mångåriga historia på ett mycket inlevelsefullt sätt och också om brukets framtidsplaner. En dragspelare underhöll oss under hela måltiden och fick hela sällskapet i gungning med härlig allsång. Vi fick också uppleva en riktig glasblåsare i aktion. Ronny Fagerström har varit verksam vid olika glasbruk i över 40 år. Till stora applåder, blåste han med lätthet en riktigt fin vinkaraff. Det gavs ochså möjlighet att själv prova på att blåsa glas. Två damer anmälde sig och lyckades med viss svårighet blåsa glasbubblor.

  Efter en gedigen frukost på hotellet, var det dags att embarkera bussen för ett besök hos konstnären Irene Jarz. Färden gick åter mot glasriket. Irene bor i en liten by som heter Risinge Torsagård. Där under väldiga bokar och ljusa hagar, med hästar in på knutarna, ligger en ganska nybyggd kombinerad uställning och ataljé. Här välkomnade oss Irene med kaffe och dopp. Hon berättade med stor inlevelse om sin konst och hur hon finner inspiration vid möten med olika människor. Hon gav oss också inblick i sitt måleri med äggoljetempera, en svår och komplicerad metod som hon lärt sig under många år. I den nedre delen av ateljén, fanns grafikverkstaden med en gammal italiensk tryckpress. Här trycker hon grafiska bilder med motiv i ljusa och varma toner. Irene demonstrerade för oss hur tryckprocessen gick till med fyra kopparplåtar, som etsats i förväg och nu infärgades med fyra färger. Provtrycket som hon tryckte, imponerade stort på oss och många beställde av upplagan. Ett glasbruksbesök kvar nämligen Skruv. Detta glasbruk tillverkar servisglas i olika former och deltagarna passerade på att komplettera med vinglas, glaskaraffer m.m.

  Efter ett par timmar kom vi fram till Claes Thell i Fleninge. Här bjöd han och hustrun Cecilia på kaffe i det fina gallerer inrymt i en gammal fyrlängad gård. Claes berättade om sina skulpturer och den fina glasyrteknik som han behärskar till fulländning. Denna teknik har använts till våra små vaser som nu är färdiga för leverans till medlemmar. Claes fru Cecilia är en skicklig silversmed, hennes silversmedja är också inrymd på gården. Hennes silversmycken tilldrog sig stort intresse bland damerna och det handlades olika silversmycken. Medlemmarna fick nu se klubbens medlemsgåva på plats i ataljén, drejade och glaserade. Alla fick ta med sig den lilla vasen hem.

  Konstresan gick nu mot sitt slut, det vackra vädret vi haft båda dagarna, började också ta slut. Sammanfattningsvis tror jag att alla som deltagit i denna kulturhelg är nöjda med vad man har upplevt. Vi har träffat många skickliga konstnärer och sett väldigt mycket god konst. Nu är det bara för Konstklubbens styrelse att planera för en ny konstresa nästa år för våra intresserade medlemmar. Väl mött då.